top of page

A módosuló jogszabályi környezetről röviden2021. július 1-ével lépett hatályba az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) módosítása, melynek elsődleges célja a településtervezéssel és rendezéssel kapcsolatos feladatok egyszerűsítése, korszerűsítése, valamint az önkormányzatok terheinek csökkentése. Erre a törvényi alapra épülve kerültek elfogadásra a településtervezéssel kapcsolatos végrehajtási rendeletek is.

A reform a legjelentősebb építésügyi jogszabályokat érinti jelentős mértékben, de a szakmához kapcsolódó egyéb jogszabályok is módosításra kerültek az egyes kormányrendeleteknek a településtervezés egyszerűsítésével összefüggő módosításáról szóló 420/2021. (VII.15.) kormányrendelet által.


A legjelentősebb jogszabályi változások a következők:

 • Az Étv. jelentősen módosul

 • A Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. CXXXIX. tv. módosul

 • A 314/2012. (XI.8.) Korm. rend. helyébe a 419/2021. (VII.15.) Korm. rend. lép

 • A területek biológiai aktivitásértékének számításáról szóló 9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet hatályát veszíti, átdolgozott tartalma a 419/2021. (VII.15.) Korm. rendeletbe. épül be

 • A 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) több ponton jelentősen módosul

A jogszabály módosítások a szakma rengeteg területét érintik, azonban összefoglalóan az alábbiak tekinthetők a legjelentősebb változásoknak:

 • A településszerkezeti terv megszűnik

 • A településképi bejelentés és a településképi véleményezés szabályai változnak

 • A jövőben alapvetően két települési szintű terv készítése elvárt, a településfejlesztési tervé és a településrendezési tervé (együttesen: településterv).

 • Jelentősen átalakul a tervezéshez szükséges adatszolgáltatások igénylésének és a tervek egyeztetésének a folyamata

 • Az egyeztetések az online térbe kerülnek át az E-TÉR felületen keresztül

 • Az egyeztetés folyamata jelentősen lerövidül

 • Az elkészült tervekről szolgáltatandó adatok köre átalakul, a terveket szerkeszthető térinformatikai állományokban (.shp) szükséges megküldeni az illetékes szervnek az elfogadást követően

 • A kistelepülések (5 000 fő alatti lakosságszámú) esetében csökkentett tartalmú településterv kidolgozására biztosít lehetőséget az új jogszabály

A 419/2021 Korm. rend. kimondja, hogy a kormányrendeletben nem szabályozott kérdéseket a településtervezési szabályzat fogja tartalmazni. Tehát a fent bemutatott változások részletes, a gyakorlati megvalósítást segítő szabályai a településtervezési szabályzatban lesznek elérhetők. Kíváncsian várjuk, hogy az újítások a gyakorlatban hogyan fognak megvalósulni, hogyan fog átalakulni a magyarországi településtervezői gyakorlat. A későbbiekben a munkánkkal mi is szeretnénk segíteni az új rendszer megértését. Már aktívan dolgozunk a legújabb kiadványunkon, melynek megjelenéséig ajánljuk figyelmetekbe a jelenleg érvényben lévő tervtípusokat bemutató kalauzunkat!

bottom of page